สอบถามปัญหาเพิ่มเติม

คอร์สเรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยออนไลน์ของ “ครูเงาะ” รสสุคนธ์ กองเกตุ สอนศาสตร์แห่งมนุษย์ (Human Skills) การแสดง จิตวิทยา ธรรมชาติ และปรัชญาศาสนา ช่วยให้เราเข้าใจศักยภาพของตัวเอง และประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด