สอบถามปัญหาเพิ่มเติม

Mindset

30 เทคนิค ฝึกคิดให้ชีวิตเติบโต

4.1 (900)

3,290 THB from 5,950 THB

LESSON

 • เทคนิคที่ 1 เทคนิคแก้...คิดลบ
 • เทคนิคที่ 2 เทคนิคเพิ่ม...คิดบวก
 • เทคนิคที่ 3 เทคนิคแก้...คิดโกรธ, เกลียด, อาฆาต
 • เทคนิคที่ 4 เทคนิคเพิ่ม...คิดเมตตา
 • เทคนิคที่ 5 เทคนิคแก้...คิดติดกรอบ
 • เทคนิคที่ 6 เทคนิคเพิ่ม...คิดนอกกรอบ
 • เทคนิคที่ 7 เทคนิคเพิ่ม...คิดต่อยอด
 • เทคนิคที่ 8 เทคนิคแก้...คิดจม
 • เทคนิคที่ 9 เทคนิคแก้...คิดจองเวร
 • เทคนิคที่ 10 เทคนิคเพิ่ม...คิดรู้คุณ
 • เทคนิคที่ 11 เทคนิคแก้...คิดโลภ
 • เทคนิคที่ 12 เทคนิคเพิ่ม...คิดถึงเป้าหมาย
 • เทคนิคที่ 13 เทคนิคแก้...คิดอิจฉา
 • เทคนิคที่ 14 เทคนิคเพิ่ม...คิดมุทิตา
 • เทคนิคที่ 15 เทคนิคแก้...คิดสั้น vs เทคนิคเพิ่ม...คิดยาว
 • เทคนิคที่ 16 เทคนิคแก้...คิดผัดวันประกันพรุ่ง vs เทคนิคเพิ่ม...คิดทำทันที
 • เทคนิคที่ 17 เทคนิคแก้...คิดกลัว
 • เทคนิคที่ 18 เทคนิคแก้...คิดฟุ้ง, คิดเพ้อเจ้อ, คิดเกินเบอร์
 • เทคนิคที่ 19 เทคนิคเพิ่ม...คิดเป็นระบบ
 • เทคนิคที่ 20 เทคนิคเพิ่ม...คิดตามความเป็นจริง
 • เทคนิคที่ 21 เทคนิคเพิ่ม...คิดเจริญสติ
 • เทคนิคที่ 22 เทคนิคเพิ่ม...คิดเป็นระเบียบ
 • เทคนิคที่ 23 เทคนิคแก้...คิดเข้าข้างตัวเอง
 • เทคนิคที่ 24 เทคนิคเพิ่ม...คิดพัฒนาตัวเอง (นิสัย)
 • เทคนิคที่ 25 เทคนิคเพิ่ม...คิดพัฒนาตัวเอง (ทักษะ)
 • เทคนิคที่ 26 เทคนิคแก้...คิดไปเอง
 • เทคนิคที่ 27 เทคนิคเพิ่ม...คิดรอบคอบ
 • เทคนิคที่ 28 เทคนิคเพิ่ม...คิดตั้งคำถามให้ชีวิตดี
 • เทคนิคที่ 29 เทคนิคเพิ่ม...คิดยืดหยุ่น
 • เทคนิคที่ 30 เทคนิคเพิ่ม...คิดเป็นผู้ให้
 • บทสรุป 30 เทคนิค ฝึกคิดให้ชีวิตเติบโต
 • Bonus Track (Part 1)
 • Bonus Track (Part 2)